Oprogramowanie dla gastronomii izzyRest POS + Magazyn

 • Producent: Merco
 • Waga: 0.5 kg
 • Dostępność: Jest
 • szt.
 • Cena netto: 2 490,00 zł 3 062,70 zł

Program izzyRest POS + Magazyn dla restauracji - umożliwia kompleksową obsługę wszystkich aspektów związanych z działalnością restauracji. Program sprzedawany jest z jedną lub dwiema licencjami. W ramach zakupu programu izzyRest 1 licencja (POS+Magazyn) klient otrzymuje program dla restauracji w wersji jednostanowiskowej z pełną funkcjonalnością izzyRest. W  tej wersji to licencja dla użytkownika pracującego na jednym komputerze (np. w godzinach pracy restauracji jako terminal klenerski POS, później jako obsługa magazynów, kontrola rachunków, rozliczeń, itp.) - jest to idealne rozwiązanie dla małych restauracji, pubów, kawiarni, barów, itp , gdzie liczy się każdy grosz, a użytkownik chce miec dostęp do pełnej funkcjonalności systemu łącznie z magazynami. Natomiast przy zakupie izzyRest 2 licencje (POS+Magazyn) użytkownik otrzymuje dwie licencje umożliwiające uruchamianie modułu izzyRest POS lub modułu 4Rest Biuro/Magazyn w dowolnym układzie (np. dwa stanowiska kelnerskie lub 1 POS + 1 Biuro/Magazyn lub 2 x Biuro/Magazyn po zakończeniu obsługi przez kelnerów, itp)

Program izzyRest POS + Magazyn dla restauracji - umożliwia kompleksową obsługę wszystkich aspektów związanych z działalnością restauracji. Program sprzedawany jest z jedną lub dwiema licencjami. W ramach zakupu programu izzyRest 1 licencja (POS+Magazyn) klient otrzymuje program dla restauracji w wersji jednostanowiskowej z pełną funkcjonalnością izzyRest. W  tej wersji to licencja dla użytkownika pracującego na jednym komputerze (np. w godzinach pracy restauracji jako terminal klenerski POS, później jako obsługa magazynów, kontrola rachunków, rozliczeń, itp.) - jest to idealne rozwiązanie dla małych restauracji, pubów, kawiarni, barów, itp , gdzie liczy się każdy grosz, a użytkownik chce miec dostęp do pełnej funkcjonalności systemu łącznie z magazynami. Natomiast przy zakupie izzyRest 2 licencje (POS+Magazyn) użytkownik otrzymuje dwie licencje umożliwiające uruchamianie modułu izzyRest POS lub modułu 4Rest Biuro/Magazyn w dowolnym układzie (np. dwa stanowiska kelnerskie lub 1 POS + 1 Biuro/Magazyn lub 2 x Biuro/Magazyn po zakończeniu obsługi przez kelnerów, itp.)

Wraz z nową wersją wprowadzone zostały zmiany sugerowane przez naszych Klientów oraz pojawiło się kilka nowych funkcjonalności. Do najważniejszych należą:

  • Działanie programu jako terminal KDS;
  • Parametr "Tolerancja" kontrolujący procentowe zmiany cen przyjmowanych dostaw;
  • Tworzenie operacji magazynowych wg szablonów zapisywanych w buforze operacji magazynowych;
  • Nowa opcja "Popraw pozycję" dodana w podglądzie operacji magazynowej, pozwalająca na modyfikacje operacji czego skutkiem jest automatyczna rekalkulacja danego surowca i kontrola poprawności cen;
  • Zmiana sposobu wyszukiwania surowców w oknie tworzenia receptur oraz tworzenia operacji magazynowych, aktualnie wyszukiwany jest podobny ciąg znaków a nie słowo;
  • Nowy przycisk w trybie zamówień telefonicznych: "Szukaj klienta na mapie" – uruchamiający przeglądarkę internetową z wyszukanym adresem we wskazanym serwisie.

Funkcje POS - praca kelnerska:

  • obsługa ekranów dotykowych,
  • obsługa palmtopów (dowolnych posiadających system Windows Mobile lub Windows CE),
  • wiele punktów sprzedaży,
  • łatwa i przejrzysta obsługa,obsługa dowolnej liczby drukarek kuchennych (system sam rozdziela wydruk pozycji z jednego rachunku na poszczególne drukarki, potwierdzanie storna wydrukiem, wydruki kontrolne, itp),
  • wydruki rachunków wstępnych (dowolnie definiowane z możliwością umieszczenia grafiki),
  • przyporządkowanie zdjęć lub dowolnej grafiki do poszczególnych przycisków na ekranie,
  • rozbudowany system uprawnień dla kelnerów,
  • logowanie przy pomocy kart magnetycznych lub zbliżeniowych,
  • możliwość nadawania własnych nazw poszczególnym rachunkom lub nazwy nadawane automatycznie,
  • graficzna prezentacja sali (automatyczne przyporządkowanie rachunku do stolika),
  • obsługa dowolnej ilości rachunków dla każdego kelnera,
  • system autoryzacji niektórych funkcji przez managera (nadawane uprawnieniami),
  • grupowa obsługa rachunku,
  • łączenie i dzielenie rachunków,
  • możliwość stornowania pozycji w zależności od nadanych uprawnień,
  • rozbudowany system rabatowania (karty rabatowe dowolnie definiowane, rabaty kwotowe i procentowe, rabat dla wybranych pozycji, itp),
  • zmiana kolejności bonowania (technologia drag&drop - przesuwaj dowolnie palcem dany produkt po rachunku w górę i w dół)
  • atrybuty produktów (np. bardziej wysmażony, mniej wysmażony), w tym również atrybuty ilościowe,
  • obsługa: zestawów alternatywnych (np. frytki lub ryż lub ziemniaki, cola lub fanta lub sprite), kompozycji produktów z wyborem z listy oraz kompozycji z wyborem z grup (np. pizza z wymiennymi składnikami, dzielona na części, itd.)
  • obsługa klientów telefonicznych: zapis dzwoniących klientów umożliwiający wydruk zlecenia dla kierowców z danymi klienta, późniejsze wyszukanie klienta po numerze telefonu lub nazwie, wyszukanie adresu klienta na mapie (z wykorzystaniem popularnych serwisów internetowych), przypisanie kierowcy do konkretnego zlecenia, itd.
  • rozliczenia kelnerskie, wydruk rozliczenia zmiany,
  • definiowane własne raporty kelnerskie,obsługa rezerwacji stolików (z możliwością wstępnej rezerwacji menu + możliwość automatycznego utworzenia rachunku kelnerskiego na podstawie rezerwacji),
  • pełna rejestracja historii rachunku,
  • drukowanie faktur VAT oraz możliwość zamiany paragonów na faktury.

Funkcje "biurowe":

  • łatwe i naturalne przeglądanie i edytowanie towarów, receptur i produktów (rezygnacja z kodów, operacje jedynie na nazwach - najbardziej naturalne z możliwych, zastosowanie technologii drag&drop np .przy przesuwaniu towarów pomiędzy poszczególnymi grupami),
  • rozbudowane definiowanie uprawnień użytkowników,
  • tworzenie receptur na zasadzie przeciągania myszą odpowiednich składników,
  • definiowanie receptur dla dowolnej ilości porcji (możliwość zmiany ilości porcji w trakcie tworzenia receptur),
  • obliczanie kosztu receptury na bieżąco w trakcie jej tworzenia w/g średniej ceny magazynowej składników lub w/g ostatnich cen przyjęcia na magazyn,
  • definiowalne wszystkie listy słownikowe,
  • dowolnie definiowalne przeliczniki jednostek miary,
  • szybki dostęp do raportów i wykresów (np. historia obrotu towarem, stan magazynowy na dowolny dzień wstecz, raport godzinowy sprzedaży)
  • dowolne wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych,
  • moduł kalkulacji kosztów (doskonałe narzędzie do planowania większych imprez z możliwością zapisania w zewnętrznym pliku danej kalkulacji, automatyczne przygotowanie listy zakupów, itp),
  • automatyczne raporty braków magazynowych na podstawie stanów minimalnych i poziomów ostrzegawczych,
  • bezpośredni pogląd rachunków kelnerskich (wraz z ich pełną historią)
  • dostęp do rozliczeń kelnerskich, analizy rozliczeń,
  • możliwość śledzenia dowolnych połączeń (np. towar->receptury w których występuje->rachunki na których został sprzedany->szczegóły rachunku->szczegóły operacji magazynowej itp.),
  • dowolnie definiowane raporty i wydruki, w tym wykresy,
  • współpraca z systemem hotelowym izzyHotel,
  • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet,
  • tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
  • rozbudowane definiowanie promocji i rabatów,
  • obsługa sieci lokali dzięki możliwości synchronizacji baz danych na poziomie klientów, definicji surowców, receptur, produktów, promocji, itd.
 
Obsługa magazynów:

  • rozliczanie magazynów on-line,
  • dowolna definiowana struktura magazynów,
  • definiowane rodzaje operacji magazynowych,
  • łatwe wprowadzanie dokumentów przyjęć PZ (z wykorzystaniem naturalnych przeliczników jednostek miary i zawartości opakowań),
  • obsługa dostawców,
  • przeglądanie dokumentów magazynowych w dowolnym przekroju (łączenie, grupowanie, filtrowanie danych),
  • eksport danych do plików *.xls, *.pdf, *.html, *.txt,
  • inwentaryzacje + wydruki arkuszy spisów z natury,
  • dowolne wydruki i raporty łącznie z wykresami,
  • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet,

Funkcje finansowe:


  • obsługa paragonów z terminala kelnerskiego i części "biurowej",
  • obsługa faktur VAT z terminala kelnerskiego i części "biurowej" (możliwość automatycznego łączenia pozycji rachunku według stawek VAT i fakturowania "usług gastronomicznych",
  • faktury korekty,
  • zamiana paragonu na fakturę,
  • obsługa faktur zaliczkowych,
  • analizy sprzedaży w/g dowolnych danych,
  • rejestr VAT,
  • dokumenty KP/KW,
  • kalkulator odsetek (definiowalna stawka odsetek),
  • możliwość generowania danych do systemu księgowego,