Instrukcja przekazania serwisu

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń fiskalnych, aby zmienić dotychczasowy serwis urządzenia należy:

1. Pobrać odpowiedni dla Państwa druk przekazania serwisu. Druki znajdziecie Państwo w zakładce DO POBRANIA.
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku - WZÓR 

2. Wypełnić druk (WAŻNE! Czytelnie drukowanymi literami ) na podstawie książki serwisowej urządzenia. Znajdziecie tam Państwo wszystkie dane dotyczące urządzenia, fiskalizacji oraz dotychczasowego serwisu.

3. Wprowadzić nasze dane jako serwisu przejmującego serwis:


TENEG SP. Z O.O.
al.Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa
SERWIS
ul.Drezdeńska 3A, 03-969 Warszawa
NIP 521-012-39-70
e-mail serwis@teneg.pl
tel. (22) 616 60 46

 

4. WAŻNE! Istotną rzeczą w wypełnianiu wniosku jest podanie przyczyny zmiany dotychczasowego serwisu.

5. Zapoznać się z regulaminem przekazania ( każdy producent zastrzega sobie inne warunki przekazania )

6. WAŻNE! Na wniosku należy złożyć podpis oraz pieczątkę.

7. Tak wypełniony wniosek zeskanować i wysłać na adres przekazania@teneg.pl

 

Po zatwierdzeniu przekazania przez producenta skontaktujemy się z Państwem, w celu dopełnienia reszty formalności.