COMARCH ERP OPTIMA Doradca Podatkowy Start

 • Producent: Comarch
 • Dostępność: Jest
 • szt.
 • Cena netto: 955,00 zł 1 174,65 zł

Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy START to produkt dedykowany biurom rachunkowym, które świadczą swoje usługi dla firm i osób fizycznych prowadzących księgowość w sposób uproszczony (księga przychodów i rozchodów) oraz na zasadzie ewidencji ryczałtowej.

Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy START zawiera: moduł Księga Podatkowa w wersji dla biur rachunkowych, moduł Faktury w wersji dla biur rachunkowych, moduł Kasa/Bank, moduł Biuro Rachunkowe, 12 miesięczna gwarancja i upgrade podstawowy, komplet podręczników w formie elektronicznej, moduł zabezpieczający Menadżer Licencji.

Pakiet jest dostępny tylko dla Biur Rachunkowych.

Szczegółowy opis modułów:

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

Funkcje modułu Księga Podatkowa:

 • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji dodatkowej,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji.

Comarch ERP Optima Faktury to moduł przeznaczony dla firm usługowych, który w prosty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Funkcje modułu Faktury:

 • wystawienie faktur sprzedażowych i zakupowych,
 • fiskalizację sprzedaży dla osób fizycznych,
 • obsługę transakcji w złotówkach i w walutach obcych,
 • wystawianie dokumentów korygujących (korekty: danych, ilości, wartości (ceny), stawki VAT, zbiorcza/rabat),
 • sprzedaż/zakup ze standardowymi formami płatności (gotówka, przelew, kompensata), jak również zdefiniowanymi przez Użytkownika programu,
 • prowadzenie rejestru usług i kontrahentów.

Moduł Kasa Bank, który umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań.

Funkcje modułu Kasa Bank:

 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • definiowanie dowolnych form płatności,
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • możliwość generowania dokumentów kompensat,
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

Jako Partner Comarch oferujemy wdrożenie systemów klasy ERP dla firm każdej wielkości:


COMARCH ERP OPTIMA

Wielomodułowy system do zarządzania dla firm który umożliwia dostosowanie do potrzeb i etapu rozwoju.

Oferta Comarch ERP Optima

COMARCH ERP XL

Rozbudowany system kierowany do dużych firm logistycznych, zakładów produkcyjnych i sieciowych punktów usługowych.

Oferta Comarch ERP XL

COMARCH ERP ALTUM

Inteligentna platforma biznesowa umożliwiająca prowadzenie wielu przedsiębiorstw, stworzona z myślą o rynku międzynarodowym.

Oferta Comarch ERP Altum