LEASING

Leasing jest coraz popularniejszą formą finansowania zakupu.

Dla Państwa wygody, rozpoczęliśmy współpracę z firmami oferującymi ten produkt finansowy. Wspieramy Państwa w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz umożliwiamy zakup leasingowy.
Z naszej strony polecamy skorzystanie z usług firmy Grenkeleasing Sp. z o.o., która naszym zdaniem oferuje optymalne rozwiązanie w zakresie finansowania inwestycji.

Poniżej przedstawiamy więcej informacji o GRENKELEASING, zaletach samego leasingu oraz szczegóły na temat procedury podpisania umowy.
W celu ustalenia warunków leasingu prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny na adres [email protected]

O Grenkeleasing Sp. z o.o.

Firma Grenkeleasing Sp. z o.o. jest partnerem dużej niemieckiej spółki giełdowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden, obecnej na niemieckim rynku finansowym od lat 70-tych, posiadającej aktualnie 20 oddziałów na terenie Niemiec oraz 18 filii zagranicznych. Grenkeleasing AG jest jedną z największych niezależnych niemieckich firm leasingujących środki trwałe, nie związaną z żadnym producentem lub bankiem.

Firma Grenkeleasing sp. z o.o. powstała pod koniec 2003 roku zawierając już pierwsze umowy leasingu. Od roku 2004 aktywnie rozpoczęła działalność na polskim rynku. Obecnie firma działa na obszarze prawie całego kraju, stale zwiększając dostępność swoich usług i zasięg działania.

Grenkeleasing specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego i kserograficznego, sprzętu medycznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego. Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.

Atuty Grenkeleasing:

· Finansowanie w PLN;
· Stała Rata - finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu;
· Minimum Formalności - nie wymagamy dokumentów z US i ZUS;
· Szybka Decyzja wszystkie formalności do załatwienia w 1 dzień;
· Finansowanie na 100% - opłata wstępna wynosi od 0% do 40%;
· Leasing przedmiotów IT już od wartości 1500 zł. netto; inny od 3000 zł netto,
· Okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy (w indywidualnych przypadkach 60 miesięcy);

ZALETY LEASINGU:


1. Dostęp do nowoczesnej technologii
Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.

2. Małe obciążenie finansowe
Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw.

3. Duże możliwości inwestycyjne
Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać się już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych

4. Uproszczone procedury
Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.

5. Natychmiastowe korzyści z produktu
Leasing na 100% wartości oprogramowania, sprzętu IT

6. Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność

7. Czysty zysk podatkowy
Wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane.Rata leasingu obniża podatek dochodowy. Klient odlicza cały podatek VAT od FV czynszowej (jeżeli jest płatnikiem podatku VAT).
 
PRZEDMIOTY LEASINGU:

sprzęt komputerowy (komputery PC, systemy POS, notebooki, serwery, monitory, plotery, oprogramowanie), sprzęt gastronomiczny oraz inny (do ustalenia).

RODZAJE UMÓW:

LEASING TRADYCYJNY - klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową z góry określoną w umowie.
LEASING NOWOCZESNY -  jest to forma wynajmu sprzętu przez leasingobiorcę z zachowaniem wszystkich korzyści podatkowo-księgowych leasingu operacyjnego. Po upływie podstawowego okresu leasingu klient ma do wyboru trzy opcje zakończenia Leasingu Nowoczesnego:
1. Wymiana sprzętu na nowszy i kontynuacja leasingu,
2. Odkupienie sprzętu od GRENKE po cenach rynkowych lub od dostawcy po cenie niższej niż rynkowa,
3. Oddanie sprzętu do GRENKE (nie ponosząc kosztów utylizacji)

WYMAGANE DOKUMENTY:

PROCEDURA PROMOCYJNA (dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto):

1. Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku)
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki)
3.
Dwa dowody tożsamości.

PROCEDURA UPROSZCZONA (dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):

1. Wniosek – procedura uproszczona.
2.
Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3.
Dwa dowody tożsamości.
 
PROCEDURA ZWYKŁA (dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
2.
Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3.
Regon i NIP.
4.
Dwa dowody tożsamości
5.
Powyżej 50.000 netto dodatkowo Bilans + RZIS za ostatni rok lub PIT

GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

PRZEBIEG TRANSAKCJI:

1. Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.
2.
Przekazanie wymaganych dokumentów.
3.
Wybór wariantu warunków finansowych.
4.
Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
5.
Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.

jest to forma wynajmu sprzętu przez klienta/ leasingobiorcę z zachowaniem wszystkich korzyści podatkowo-księgowych leasingu operacyjnego. Po upływie podstawowego okresu leasingu klient ma wyboru trzy opcje zakończenia LN:

a) Może wymienić sprzęt na nowszy technologicznie i dalej kontynuować leasing,

b) Może odkupić sprzęt od GRENKE po cenach rynkowych lub od dostawcy po cenie niżej od ceny rynkowej,

c) Może oddać sprzęt do GRENKE unikając problemów związanych z jego utylizacją.