FAQ

Świadczymy Państwu fachowe usługi serwisowe, zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z 23 grudnia 1999 roku dotyczącym kryteriów i warunków technicznych, jakie muszą spełnić kasy fiskalne, a także warunków użytkowania ich przez podatników.

Jesteśmy autoryzowanym serwisem większości marek i modeli kas fiskalnych, jakich używa się w naszym kraju. Nasi warszawscy specjaliści odpowiadają między innymi za urządzenia takich producentów jak Emar, Novitus, Posnet, Sharp, Innova i Elcom.

Zatrudniamy pracowników posiadających ważne identyfikatory, które wydane zostały przez producentów i importerów urządzeń. Poniżej zamieszczamy bardzo często zadawane pytania związane nie tylko z serwisem urządzeń fiskalnych, ale również ich użytkowaniem, wymianą i działaniem. Staramy się udzielać jak najpełniejszych odpowiedzi, a w przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do naszych wyjaśnień, zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi technicznej w Warszawie. Odpowiemy na wszelkie pytania z tej dziedziny. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy również Klientów spoza Warszawy.

Pyt.: Jak często należy przeprowadzać obowiązkowy przegląd okresowy?

Odp.: Od początku 2013 roku przegląd musi mieć miejsce nie rzadziej niż co dwa lata.

Pyt.: Przez jak długi czas można użytkować kasę, licząc od momentu jej zakupu i fiskalizacji?

Odp.: Pamięć fiskalna wbudowana w każde urządzenie tego rodzaju umożliwia dokonanie 1830-2100 raportów dobowych, a liczba ta jest uzależniona od marki i modelu sprzętu.

Pyt.: Co zrobić, gdy pamięć fiskalna zostanie zapełniona?

Odp.: W tym przypadku nie jest konieczne kupowanie nowego urządzenia, a jedynie wymiana pamięci w danej kasie i pracowanie na niej niezależnie od daty jej zakupu.

Pyt.: Czy muszę posiadać kasę rezerwową?

Odp.: Nie jest to obowiązek, jednak warto mieć rezerwę ze względu na możliwość awarii podstawowego urządzenia. Sprzęt zastępczy umożliwi dalszą sprzedaż towarów, a co za tym idzie niezakłóconą pracę przedsiębiorstwa.

Pyt.: W ile kas rezerwowych mogę się zaopatrzyć?

Odp.: Ilość posiadanych urządzeń rezerwowych jest uzależniona od indywidualnych potrzeb. W związku z tym można zaopatrzyć się nawet w jedno na stanowisko, a jedynym obowiązkiem jest w tym przypadku przypisanie go (lub ich) do siedziby podatnika. Może być jednak wykorzystywane w wielu punktach firmy.

Pyt.: Czy w przypadku, gdy nie korzystam w sklepie z jednej kasy, mogę wymienić ją na rezerwową?

Odp.: Jest to jak najbardziej możliwe, a jedyną czynnością jaką należy wykonać jest pisemne powiadomienie Urzędu Skarbowego.

Pyt.: Czy na kasie fiskalnej musi znajdować się numer ewidencyjny uzyskany od Urzędu Skarbowego.

Odp.: Tak i musi on znajdować się w widocznym miejscu.

Pyt.: Co zrobić w przypadku, gdy Klient zrezygnuje z zakupu (anulacja paragonu)?

Odp.: Dalsze działanie jest uzależnione od tego czy sprzedaż została zakończona, czy nie. Jeżeli nie, wystarczy wycofać pozycję poprzez storno albo anulować całą transakcję. Kiedy wciśnięty zostanie przycisk GOTÓWKA, transakcja zostanie zakończona i wtedy nie ma możliwości dokonania poprawek. Można jedynie wymienić towar albo zwrócić gotówkę, ale tylko w przypadku racjonalnych powodów zwrotu i gdy Klient posiada paragon. Wkleja się go do tzw. „Zeszytu Korekt”.

Pyt.: Czy po wystawieniu paragonu, można jeszcze wystawić fakturę.

Odp.: Oczywiście i kiedy Klient ma taką potrzebę jest to obowiązkowe. Musi on jednak przynieść paragon, który dołącza się do kopii wystawianej faktury.

Pyt.: Co jest sprawdzane podczas kontroli urządzeń fiskalnych, przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy?

Odp.: Osoba kontrolująca sprawdza:

  • wpis obowiązkowy okresowego przeglądu,
  • stan techniczny urządzeń,
  • całość plomb,
  • poprawność w obsłudze Klientów (paragony, reklamacje, zwroty),
  • dobowe raporty fiskalne oraz książki serwisowe,
  • zaprogramowanie urządzenia,
  • przyporządkowanie stawek VAT do towarów,
  • numer fabryczny i unikatowy
  • numery ewidencyjne, który musi być zapisany trwale na urządzeniu.

Pyt.: Co zrobić, gdy książka serwisowa gdzieś się zapodziała?

Odp.: W przypadku zgubienia albo kradzieży tego dokumentu, należy zgłosić to natychmiast do Urzędu Skarbowego, który wyda kopię powiadomienia i zgłosić się o wydanie duplikatu książki.

Pyt.: Czy mogę korzystać ze skradzionej kasy fiskalnej, która się odnalazła?

Odp.: Odzyskane urządzenie należy poddać przeglądowi technicznemu w serwisie. Dopiero po tym, a także zgłoszeniu sprawy do Urzędu Skarbowego, można ponownie korzystać z urządzenia.

Pyt.: Co zrobić z kasą fiskalną, gdy zamykam firmę?

Odp. Należy zlikwidować urządzenia fiskalne, a w skład całego procesu wchodzą poinformowanie serwisu i Urzędu Skarbowego o terminie i miejscu odczytu pamięci fiskalnej, a następnie spotkanie z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w tym celu (spisywany jest protokół, będący ostatecznym dowodem likwidacji). Przy tej czynności muszą uczestniczyć właściciel działalności, serwisant, a także urzędnik.

Pyt.: Co zrobić z kasą fiskalną w przypadku zawieszenia działalności?

Odp.: Zakres obowiązków użytkownika jest uzależniony od indywidualnego podejścia Urzędu Skarbowego. Części z nich wystarczy pisemne powiadomienie o tym fakcie, a część wymaga dokonania odczytu pamięci w każdym użytkowanym urządzeniu.

Pyt.: Co zrobić z urządzeniami, gdy zmienia się adres firmy?

Odp.: Należy zgłosić się do serwisu, gdzie w nagłówku kasy zostanie naniesiona odpowiednia zmiana.

Pyt.: Kto jest odpowiedzialny za wymianę modułu fiskalnego?

Odp.: Może się tym zająć tylko i wyłącznie producent albo importer, który dokonuje serwisu urządzenia i odczytu zawartości pamięci.

Pyt.: Nie jestem zadowolony z usług serwisu, czy mogę zmienić go na inny?

Odp.: Jak najbardziej, jednak za wskazanie nowego serwisu odpowiedzialny jest producent albo importer, do którego należy się w tym celu zgłosić. W przypadku samodzielnego zgłoszenia się do innej firmy, należy spisać wniosek przejęcia serwisu i wysłać go do producenta lub importera. Aby nowy serwis mógł świadczyć usługi, należy poczekać na decyzję.

Pyt.: Czy zmiana serwisu wiąże się z jakimiś dodatkowymi kosztami?

Odp.: Jest to zależne od powodu – gdy zmiana jest konieczna z powodu bankructwa firmy świadczącej serwis, nie wiążą się z nią jakiekolwiek koszty, podobnie jak w przypadku zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. W przypadku innych powodów, koszty mogą zostać wygenerowane przez producenta albo importera, a cena jest indywidualnie.

Pyt.: Czy zmieniając serwis należy powiadomić Urząd Skarbowy?

Odp. Tak. Podatnik jest zobowiązany do poinformowania urządu skarbowego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pyt.: Co zrobić w przypadku, gdy przenoszę urządzenie do innego punktu sprzedaży?

Odp.: Decyzja podejmowana jest przez Urząd Skarbowy, który należy wcześniej powiadomić. Czasami dochodzi do sytuacji, w której Urząd Skarbowy podejmuje decyzję o obowiązkowym odczycie danych z pamięci.

Pyt.: Co mam zrobić, gdy zapomniałem dokonać raportu dobowego pod koniec dnia? Czy mogę nadrobić to niedopatrzenie?

Odp.: Jeżeli raport dobowy nie zostanie wykonany po dniu sprzedażowym, istnieje możliwość wykonania go następnego dnia, ale tylko przed rozpoczęciem sprzedaży.

Pyt.: Jak długo należy przetrzymywać kopie paragonów?

Odp.: Przez 5 lat, wliczając w to koniec roku kalendarzowego.

Pyt.: Czy w przypadku pracy na dwóch komputerach tworzących system, muszę korzystać z dwóch drukarek fiskalnych?

Odp.: Tak, jest to obowiązek właściciela komputerów. Do każdego stanowiska komputerowego musi być przypisana jedna drukarka fiskalna.